Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden:

Aanmelding:

Aanmelding geschiedt door het invullen van het reserveringsformulier.
Betaling: Na de ontvangst sturen wij u een inschrijvingsbevestiging. Na ontvangst hiervan dienst 50% van de totale reissom binnen 10 dagen op onze bankrekening te worden overgemaakt, waarna reservering definitief is. Het restbedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis betaald te zijn.

Aansprakelijkheid:
Argo Nautica Zeilcharters is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst.
De schipper en medewerkers van de “Voyager” en Argo Nautica zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan een deelnemer, ongeacht door welk oorzaak dit zou zijn ontstaan en hier voor vertraging en of schade geleden door deelnemers als gevolg van overmacht in de breedste betekenis van het woord. Zoals slechte weersomstandigheden, stakingen, averij, soevereine regelingen, ongevallen, of andere oorzaken. Hiermee wordt bedoeld de schades als gevolg van omstandigheden, die niet te wijten zijn aan de schuld van Argo Nautica Zeilcharters of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Argo Nautica Zeilcharters kunnen worden toegekend.

Wanneer blijkt dat een deelnemer hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of zou kunnen worden bemoeilijkt, kan deze deelnemer van verdere deelneming worden uitgesloten, alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn of haar rekening.

Bij klachten:
De schippers zijn er om de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je tijdens de reis fouten of andere onvolkomenheden constateert, meldt dit bij de schipper. Er wordt geprobeerd om het probleem te verhelpen. Indien dit volgens u niet goed is gebeurd, laat dan de schipper ter plekke een schriftelijke rapportage maken. Klachten die na terugkomst worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen indien deze niet tijdig op of vanaf de bestemming zijn gemeld en gerapporteerd. Een officiële klacht dient schriftelijk binnen 4 weken na de terugkomst ingediend te worden.

Annulering:
Aan het annuleren van een reis zijn kosten verbonden. De annulerings¬kosten zijn bij annulering tot 6 weken van de reis 50% van de reissom. Bij annulering tot 4 weken voor de aanvang van de reis 70 % van de reissom. Bij annulering binnen de laatste 4 weken voor de aanvang van de reis 90% van de reissom.

Verzekeringen:
Reizigers die deelnemen aan een geboekte reis zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor eigen bagage en of diefstal en de hieruit voortvloeiende kosten.
Het afsluiten van een reisongevallenverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering is zeer aan te raden en is niet bij de prijs inbegrepen.
Bij schades die gevolgen hebben op de gezondheid en de lichamelijke conditie van de reiziger kunt u niet een beroep doen bij Argo Nautica Zeilcharters.

Reiskosten:
De reiskosten van de opstap en afstap zijn niet inbegrepen in de prijs. U kunt zelf uw reis boeken of u kunt dit overleggen met Argo Nautica Zeilcharters. Schade geleden door veranderde vluchtschema’s of vertrektijden, oorlog, staking, politieke omstandigheden, mechanisch pech, natuurrampen of andere oorzaken waar sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden zijn voor kosten van de individuele reiziger.

Doorgaan van de reis:
De reizen zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende boekingen ontvangen worden dan krijgen de ingeschreven deelnemers hiervan tijdig bericht. Zo mogelijk zal er een alternatief geboden worden. Bij afgelasting wegens onvoldoende deelnemers worden uiteraard alle betaalde gelden teruggestort, ook als er niet wordt ingegaan op het voorgestelde alternatief.

Verboden:
In het schip wordt niet gerookt. Gebruik en of meenemen van drugs en wapens zijn uiteraard verboden.

Waarborg:
Een zeilreis is een bezigheid met verantwoordelijkheid.
Wij trachten het schip in een zo goed mogelijke staat ter beschikking te stellen. Wij verwachten van onze gasten dat zij met de meeste zorg met het schip en inboedel om gaan. Voor inscheping dient een waarborg van 700 euro te voldoen voor het gehele schip aan de schipper of bij bare-boat voordien bij betaling van de reis.
Wanneer het schip in goede staat en in schone toestand terugkeert wordt de waarborg terug gegeven. Indien door toedoen van de deelnemer schade aan het schip ontstaan is zullen de reparatiekosten van de waarborg worden afgehouden. Schade door gasten veroorzaakt, is helaas niet in de prijs inbegrepen.

Waterdicht pak:
Gasten kunnen bij Argo Nautica, zeilcharters een waterdicht jack en broek reserveren bij boeking van de reis. Voor 1 week zijn de kosten 75 euro.